NL | FR        

Doel van vzw Farmaka asbl

De statuten stipuleren: "De vereniging heeft als doel bij te dragen tot het rationeel gebruik van geneesmiddelen en gezondheidszorgvoorzieningen, via studiewerk en projecten, en om deze kennis ten dienste te stellen van de beroepsbeoefenaars, de consumenten en de overheden."
Wij wensen de artsen, de consument en de overheden te informeren omtrent een verantwoord gebruik van geneesmiddelen.

Werkwijze

Wij produceren diverse wetenschappelijke materialen die een stand van zaken geven over de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen en andere gezondheidszorgvoorzieningen, dit volgens de principes van Evidence-Based Medicine. Via experimentele en implementatieprojecten verspreiden wij deze wetenschappelijke informatie onder zorgverstrekkers.

Onze organisatie kan strikt individuele vragen in verband met medicatiegebruik niet opnemen. Wij hopen om in de toekomst opnieuw informatie aan patiënten te kunnen verstrekken via informatiecampagnes, voordrachten en educatieve activiteiten.


Onze Forums


- Via deze website met link naar interne en externe onafhankelijke bronnen helpen wij gezondheidswerkers en studenten om de weg te vinden in de evidence based medicine.
Ook de consument en de overheid wordt aldus gegidst.

- Via het WZC-Formularium en de Geneesmiddelenbrief bereiken wij de huisartsen, de CRA's en de WZC's.

- De Geneesmiddelenbrief behoort tot de ISDB en wordt eveneens gratis verspreid naar alle WZC's en CRA's in Belgiƫ en naar de abonnees.

- In vzw Farmaka asbl worden de Transparantiefiches gemaakt; zij worden naar alle Belgische artsen en apothekers gestuurd.

- Onze artsenbezoekers gaan met uitgewerkte topics naar huisartsen.

- We verrichten studiewerk in opdracht van de overheid bv. de literatuurstudies voor het RIZIV.

- Wij werken voor bepaalde studies samen met de universiteiten. bv. Phebe en BENZO'S.